Монгол Улсад Үндэсний Геофизикийн Дээд Мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэж эхэлсний 20 жилийн ойн баярын хүрээнд зохиогдож буй эрдэм шинжилгээний илтгэлийн удирдамж

Зорилго: Монгол Улсад Үндэсний Геофизикийн Дээд Мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэж эхэлсний 20 жилийн ой болон Геофизикийн мэргэжил сурталчлах өдөрлөгийн хүрээнд Геологи, ашигт малтмалын эрэл хайгуулын геофизикийн ажил үйлчилгээ явуулдаг албан байгууллага, ШУТИС, МУИС, УБДС, Газарчин дээд сургуулийн геофизикийн оюутнуудын дунд танилцуулга, илтгэлээр дамжуулан туршлага солилцох

Хамрах хүрээ: Геофизикийн эрэл хайгуулын компаниуд, тус чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг албан байгууллага, инженер техникийн ажилчид болон оюутнууд

Хаана: ШУТИС-ийн  1-р  байрны Хурлын танхимд

Хэзээ: 2012-12-14ний 13 цагт болно.

Тавигдах шаардлага:

  • Төгсөгч оюутнуудын дурсамж илтгэл, зургийн цомог
  • Албан байгууллагын танилцуулгыг ханын илтгэл, файл, видео бичлэг хэлбэрээр  ирүүлж болно.
  • Албан байгууллагын илтгэлийг  Microsoft power point программаар Arial, Times New Roman үсгийн фонтоор бичих
  • Илтгэгч илтгэлийг 10 мин хугацаанд тавина. /Англи, монгол хэл дээр тавьж болно./
  • Ханын илтгэлийг 1х2 м-ээс илүүгүй хэмжээтэй, зурагт үзүүлэн хэлбэрээр хийнэ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Жич:  Албан байгууллагын танилцуулга, илтгэлийн материалыг 2012-11-16ны 18цаг хүртэл, оюутнуудын ханын илтгэлийг 2012-12-07 ны 12 цаг хүртэл ШУТИС-ийн 1-р байрны 428 тоот өрөөнд хүлээн авна.

 

 

 

Шагнал, урамшуулал:

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

1-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

2-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

3-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

Албан байгууллага, компаниудын танилцуулга

1-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

2-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

3-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

Геофизикийн аргын талаарх макет, үзүүлэн

1-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

2-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

3-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

Оюутны ханын илтгэл

1-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

2-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйл

3-р байр- Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, дурсгалын зүйлээр тус тус шагнаж урамшуулна.

Холбогдох хаяг:

ШУТИС-ГГТС-Геофизик, геомэдээллийн профессорын баг 1-426, 428а

ХТА-   О.Цолмон          tsoomoo_grly@yahoo.com         96622447, 99863961

             Б.Оюунтөгс        tugs0114@yahoo.com                91012084

Зохион байгуулах комисс

Огноо : 2012-10-03 17:28:56